Mikrofalowe spopielanie

Skróć czas spopielania nawet o 97% z muflowym piecem mikrofalowym CEM.
W wielu różnych branżach analiza zawartości popiołu jest wykorzystywana w kontroli jakości, ale spopielanie w tradycyjnych piecach muflowych może trwać wiele godzin. Technologia mikrofalowa umożliwia skrócenie czasu spopielania do minut, czyniąc analizę popiołu praktycznym rozwiązaniem zarówno w trakcie kontroli procesu jak i kontroli jakości.

Innowacyjny projekt pieca Phoenix umożliwia spopielanie do 15 próbek jednocześnie i pozwala na użycie dowolnego rodzaju tygli normalnie stosowanego w konwencjonalnych piecach muflowych (metal, porcelana, grafit, szkło, włókno kwarcowe).

Produkty