Ekstrakcja wspomagana mikrofalami

Tradycyjnie, ekstrakcja rozpuszczalnikowa ciecz - ciało stałe wymaga użycia rozpuszczalniko-żernych aparatów Soxhleta lub powolnych,  sekwencyjnych systemów ciśnieniowych, które przetwarzają 1 próbkę co 20 minut. Wszystko to zmieniło się wraz z wprowadzeniem ekstrakcji wspomaganej mikrofalowo, sprawdzonej metody zaakceptowanej przez agencje rządowe i organizacje zawodowe na całym świecie. Ekstrakcja mikrofalowa zmniejsza czas ekstrakcji, zmniejsza zużycie rozpuszczalnika, zwiększa wydajność ekstrakcji, i może pomóc zwiększyć wydajność Twojego laboratorium.

Produkty