Noty aplikacyjne

W celu uzyskania konkretnych aplikacji prosimy o kontakt z biurem.

Zakres wsparcia aplikacyjnego obejmuje m.in.:

CEM Logo- CEM CORPORATION

Roztwarzanie mikrofalowe - MARS
Roztwarzanie mikrofalowe - Discover SP-D
Ekstrakcja mikrofalowa - MARS
Spopielanie próbek - Phoenix
Synteza Chemiczna
Synteza Peptydów
Proteomika